Profesia

analyses

Bez dát sú všetko len dohady

Získajte konkurenčnú výhodu a relevantný dátový základ na strategické rozhodovanie pomocou analýz od Profesie. Špecialisti z analytického oddelenia vám pomôžu vybrať si typ analýzy podľa cieľa, problému či rozhodnutia, pred ktorým stojíte.  

Prečo dátové analýzy od Profesie

Jedinečné dáta

Rýchle výsledky

Rozumná cena

Unikátne dáta v Profesii zbierame a analyzujeme už 21 rokov

Na analýzu vás nenecháme čakať dlhé mesiace

Cena každej analýzy je individuálna a poznáte ju dopredu

Typy analýz

Analýza uchádzačov

Poznáme profily uchádzačov o prácu a dokážeme zhodnotiť vaše náborové možnosti.

Analýza pracovného trhu a výhľad do budúcnosti

Odhaľte silné a slabé stránky trhu práce a pripravte sa na budúcnosť.

Dotazníkový prieskum

Získajte priamo od uchádzačov odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú.

Analýza konkurencie

Zistíme, ako môžete inzerovať lepšie ako konkurencia a prilákať najkvalitnejších uchádzačov.

Jedinečné dáta, ktorými disponuje spoločnosť Profesia, komplexne mapujú trh práce, správanie uchádzačov o pracovné pozície a faktory úspešnosti inzercie. Údaje o slovenskom pracovnom trhu zbierame už viac ako 21 rokov. Analýzy na mieru dokážu každému klientovi priniesť odpovede na otázky, ktoré sa týkajú jedného odvetvia, regiónu či priamej konkurencie. 

O dátach

Analýza
na mieru

Zrozumiteľná interpretácia dát

Dlhodobý prehľad
o pracovnom trhu

Každá analýza je pripravená na mieru zadávateľa a jej detaily dohadujeme na osobnom stretnutí.

Naše analýzy nie sú len zhluk čísiel a dát. Všetky zistenia zrozumiteľne vysvetľujeme.

Vďaka dlhodobému pôsobeniu na trhu práce poznáme jeho špecifiká. Správanie uchádzačov a firiem premieňame na užitočné dáta

Pretože je každá analýza spracovaná na mieru, neexistuje univerzálny cenník. Kontaktujte nás a vypracujeme cenovú ponuku, ktorá odzrkadlí všetky skutočnosti vašej analýzy.

Bez dát sú všetko len dohady.

Kontaktujte nás

© 1997-2020 Profesia spol. s r. o., ktorá je členom skupiny Alma Career. Všetky práva vyhradené.