Pomáhame riaditeľom rásť.
Dávame odpovede na otázky o modernom vedení ľudí v školách.

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy.


V spoločnosti Profesia dlhodobo sledujeme trendy v zamestnávaní pedagogických pracovníkov cez portál www.edujobs.sk a zároveň si uvedomujeme, že vzťahy medzi riaditeľmi a učiteľmi majú veľký vplyv na deti a študentov, a na ich prípravu na ďalšie uplatnenie v živote. 


Akadémiu sme založili najmä preto, aby sme riaditeľom poskytli platformu, z ktorej môžu svoje školy posúvať vpred, a tak postupne zlepšovať celkovú úroveň školstva na Slovensku. V ďalšom ročníku otvárame možnosti na kvalitné vzdelávanie aj pre Českú republiku. Veríme, že vzájomná výmena skúseností bude pre účastníkov inšpiráciou a otvorí nové príležitosti na zlepšenia.  

O akadémii pre riaditeľov

Akadémiu 2019/20 realizujeme s využitím poznatkov z pilotného ročníka 2018/19. Tento rok

nám obsah pomáhajú odborne vytvárať a realizovať nižšie uvedení lektori, sprievodcovia pri

osobných projektoch a odborníci z Komenského inštitútu (CEEV Živica), Informačného centra

o vzdělávaní EDUin, Nadácie pre deti Slovenska a MESA10.


Ďakujeme všetkým minuloročným aj tohtoročným podporovateľom a partnerom.

Prihlasovanie do Akadémie pre riaditeľov v školskom roku 2020/21 je otvorené do 
15. júna 2020. 

Počas akadémie absolvujete tri moduly s dôrazom na prax v kontexte školstva a získanie manažérskych zručností.

Praktické odporúčania

od skúsených odborníkov

Ľudský a profesionálny prístup 

Poznatky, ktoré viete okamžite zaviesť do praxe 

Čo akadémia ponúka

Prihlasovanie na Akadémiu pre riaditeľov 2019/20

2. – 31. 5. 2019 

Telefonický alebo osobný rozhovor s vybranými uchádzačmi

Termín si dohodneme vopred e-mailom. Rozhovor slúži na zodpovedanie individuálnych otázok uchádzača a tiež vysvetlenie motivácie a potreby zrealizovať navrhovaný projekt v prihláške.  

17. 6. – 4. 7. 2019

Oznámenie o prijatí do Akadémie pre riaditeľov

30. 8. 2019

Prvý modul
Téma: Sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti 

Lektori: Miroslav Haranta, Jozef Kokoška
Sprievodcovia pri osobných projektoch:
 Ivana Molnárová, Zuzana Jojićová, Martin Menšík, Janka Holúbeková, Lucia Lanáková, Veronika Melicherová, Anežka Karľa-Marková  

Kde: Hotel Sorea MÁJ v Liptovskom Jáne  

6. – 8. 11. 2019

Druhý modul

Téma: Vnútroskupinová dynamika a vzťahy v kolektíve

Lektori: Rastislav Duriš, Patrik Pauko   

Kde: Hotel Sorea MÁJ v Liptovskom Jáne  

5. – 7. 2. 2020

Tretí modul
Téma: Tvorba, komunikácia a napĺňanie vízie a poslania školy v 21. storočí

Lektori: Jozef Kokoška, Eva Birčáková, Anežka Karľa-Marková 

Kde: Hotel Sorea MÁJ v Liptovskom Jáne  

Október/
November

Termíny ročníka 2019/20

Interné prieskumy na školách účastníkov Akadémie, zamerané na zmapovanie potrieb zamestnancov

September

Gallup testy

Október

Individuálny rozhovor o osobnom projekte

Január

Individuálny rozhovor o osobnom projekte

Marec/Apríl 

Riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture, certifikovaný kouč na silné stránky (Gallup), programový riaditeľ transformačného programu „Nová uršulínska škola“

Má 28 rokov rôznych skúseností – podnikateľských (biznis), koučingových, ako školiteľ/učiteľ a ako riadiaci pracovník v oblasti zodpovedného podnikania - filantropie. V biznis oblasti má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s viac ako 25-timi krajinami na svete.

Posledných 25 rokov pracoval vo firme Accenture na riadiacich pozíciách v rôznych oblastiach – prvých 10 rokov v manažment konsultingu pre bankové inštitúcie vo Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike; ďalšie 4 roky ako generálny riaditeľ v IT vývojárskom centre v Bratislave. Neskôr počas 9 rokov v rôznych medzinárodných roliach a v koordinácii strategických rozvojových iniciatív v rámci 20 krajín v Európe, v Afrike a v Latinskej Amerike. Posledných 18 mesiacov pracuje ako generálny riaditeľ Accenture pobočky v Bulharsku a ako riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture.

Od 2014 do 2017 bol taktiež vedúcim pracovníkom zodpovedného podnikania (CSR) v rámci Accenture na Slovensku. Posledné 2 roky pracuje ako certifikovaný kouč na silné stránky. Pred niekoľkými mesiacmi začal viesť probono transformačný program „Nová uršulínska škola“.

Môžete ho poznať z dávnej minulosti aj ako fundraisera v neziskovej organizácii, ako špeditéra v dopravnej spoločnosti, PhD študenta na Matematicko–fyzikálnej fakulte UK a tiež učiteľa na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici.

V rámci voľného času sa venuje rodine (3 deti), príprave snúbencov na manželstvo a rôznym koníčkom.

Jozef Kokoška

Lektori

Sprievodcovia pri osobných projektoch 

Vyše 25 pôsobí vo firemnom prostredí. Skúsenosti s vedením a rozvojom ľudí naberala postupne: začínala ako špecialistka pre rozvoj v spoločnosti Jacobs Suchard Figaro, neskôr v spoločnosti Slovak Telekom viedla projekt Zmena firemnej kultúry v období, keď firma prechádzala z monopolnej na modernú, zákaznicky orientovanú spoločnosť. Neskôr si svoje skúsenosti obohatila v spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorá počas jej pôsobenia na pozícii personálnej manažérky viackrát získala prestížne ocenenie Najlepší zamestnávateľ Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako koučka, školiteľka, konzultantka, facilitátorka tímov vo vlastnej soločnosti Adamas Coaching & Consulting.

Vedenie ľudí koučovacím spôsobom, umenie komunikovať, spolupracovať, rozvíjať vzťahy, vytvárať podnetnú kultúru – to sú hlavné témy, na ktoré sa špecializuje a ktoré ju neprestávajú zaujímať. Aj preto sa považuje za celoživotnú študentku, ktorá sa rada posúva a objavuje nové . Popri „škole života“ absolvuje každoročne rôzne semináre zamerané na sebapoznávanie, rozvoj jednotlivcov či tímov. V posledných rokoch ju ovplyvnila najmä proces orientovaná psychológia, ktorá jej dala veľa inšpirácií pre jej osobné napredovanie aj pre prácu s klientami. Popri dlhodobej spolupráci s veľkými nadnárodnými spoločnosťami spolupracuje aj s neziskovým sektorom. V roku 2019 získala ocenenie Koučka roka.  

Eva Birčáková

Rasťo vyštudoval učiteľstvo angličtiny a psychológie a neskôr sociálnu a pracovnú psychológiu. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním študentov a dospelých, špecializuje sa na rozvoj lídrov. Pre slovenskú kanceláriu The Duke of Edinburgh's International Award vytvoril úspešný komunitný a vzdelávací koncept MeetUp Day pre vedúcich programu a zároveň v rámci neho odfacilitoval prvé dve podujatia. V SR a ČR pomáhal budovať renomované psychodiagnostické značky Hogan a Schuhfried a propagovať výhody online psychodiagnostiky v HR. V súčasnosti vedie vlastnú konzultačnú spoločnosť spoluHRame, ktorá sa špecializuje na tímový a organizačný rozvoj a biznis hry. Od roku 2019 zároveň pôsobí ako tímový kouč a konzultant pre oblasť firemnej kultúry a inovácií v IT spoločnosti ableneo.

Pravidelne prezentuje aj na konferenciách a vysokých školách. Vo svojej práci uplatňuje inovatívne prístupy ako Raketový model tímovej práce, Management 3.0, Gamestorming, Liberating Structures, Lean Change Management, Mindsettlers či BetaCodex. Verí v základný princíp japonskej filozofie kaizen – neustále zdokonaľovanie – a etický leadership ako cestu k trvalo udržateľným organizáciám a spoločnosti ako takej. Má rád knihy, jogu, prírodu, gastronómiu, spoločenské hry a špičkový zákaznícky servis, ktorý je podľa neho v SR stále výnimkou. Viac o Rasťovi môžete nájsť aj na jeho LinkedIne.

Rastislav Duriš 

Venuje sa problematike vzťahov, výchovy detí, ženskej zraniteľnosti a ako viesť šťastný a naplnený život. Prednáša na univerzitách, školách a konferenciách. Organizuje unikátne workshopy psychologickej typológie osobnosti ENNEAGRAM pre širokú aj odbornú verejnosť, ktorý prináša zlepšenie vzťahov, pohľad na zmysel života, seba, porozumenie a naplnený život.

Pracuje s klientmi na ich osobnom rozvoji, liečbe chorôb, strachov, odstraňovaní tráum, bolestí a objavovaní samých seba. Aby boli zmeny trvalé, pracuje s nimi hlavne cez ich podvedomie, kde ich rôznymi nástrojmi zbavuje negatívnych a často hlbokých presvedčení. 

Miroslav Haranta  

Študovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite, počas štúdií sa venovala vzdelávaniu väzňov v mužskej aj ženskej väznici. Po ukončení štúdia učila na Základných školách v rámci programu Teach for Slovakia.

Neskôr pracovala v n.o. Eduma - od emócii k poznaniu, ktorá sa zameriava na rúcanie stereotypov aj na školách. Pôsobila v Kancelárii prezidenta na oddelení regionálnej politiky. Je spoluzakladateľkou iniciatívy #somtu, ktorá vyhrala prezidentský hackathon – Boj protiextrémizmu, a získala cenu MOST- Komunikačný čin roka. Posledný rok pôsobila ako projektová manažérka a riaditeľka Letnej školy Teach for Slovakia. Aktuálne je na materskej dovolenke. Sprevádza pri nastavovaní cieľov pri profesionálnom a personálnom raste.

Anežka Karľa

Patrik viac ako 20 rokov tvorí a implementuje vzdelávacie a poradenské projekty. Jeho prístup a kvalitu oceňuje vyše 180 firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach biznisu, z toho 4/5 klientov opakovane vyhľadávajú jeho služby. Neustále skúma a prakticky overuje spôsoby efektívneho učenia, nastavuje zrkadlo a prináša nástroje balansovania vonkajších a vnútorných zdrojov motivácie vo firmách. Je lektorom celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE.

Patrik rád prináša a realizuje rôzne experimenty, ktorými overuje v praxi slovenských firiem výskumy z oblastí pozitívnej psychológie a behaviorálnych vied. Je autorom prvého Experimentu šťastia na Slovensku, do ktorého sa už zapojilo takmer 2000 ľudí. Od roku 2002 spolupracuje s rôznymi tímami pri nastavovaní ich optimálneho fungovania, sprevádza ich pri kľúčových rozhodnutiach, plánovaní stratégií, či riešení problémov.

Patrik Pauko

Vyštudovala andragogiku a v oblasti ľudských zdrojov pôsobí viac ako 30 rokov, z toho 20 rokov vo finančnom sektore, kde riadila HR útvary v čase významných strategických zmien. Nastavovala HR stratégiu a zefektívnenie HR procesov, zameriavala sa na aktivity zamerané na posilnenie firemnej kultúry, riadenie výkonnosti a rozvoja zamestnancov zameraných na biznis. Počas svojho kariéry si vyskúšala popri svojej práci na cca 1,5 roka i profesiu učiteľa na strednej škole. Od r. 2017 pôsobí na riadiacich pozíciách vo výrobnom sektore.

Má rada svoju profesiu, jej pestrosť a živosť, prácu s ľuďmi a pre ľudí. Teší sa, keď sa aj jej zásluhou ľudia rozvíjajú, posúvajú a sú úspešní a spokojní. Absolvovala výcvik biznis koučingu a tímového koučingu, NLP a mnoho ďalších rozvojových aktivít. Získané vedomosti využíva v každodennej práci pri riadení ľudí, podpore manažérov a spolupráci s kolegami. Pomáha im nájsť vnútorné zdroje a svoje vlastné cesty na riešenie ich problémov, a tým aj ich vlastného rozvoja.  

Janka Holúbeková

Motto: „Ak chceš zmeniť svet, začni od seba.“ Socrates

Jej špecifické skúsenosti sú v oblasti individuálneho a tímového koučingu, kariérneho a personálneho poradenstva, individuálneho a tímového rozvoja.

Má 20 ročné skúsenosti s prácou v oblasti ľudských zdrojov. Pôsobila na viacerých HR pozíciách v spoločnosti 3M, kde oddelenie ľudských zdrojov aj zakladala. Neskôr pracovala na pozícii HR riaditeľky v NESS Technologies. V rámci regionálnej organizácie sa aktívne podieľala na viacerých medzinárodných projektoch v oblasti náboru zamestnancov, talent manažmentu a nástupníctva. Od roku 2013 pôsobí ako nezávislý mentor, konzultant, facilitátor a kouč.

Vyštudovala ekonomický odbor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Je certifikovaná v medzinárodnom výcviku koučov (Erickson Coaching International, ACC) a je členkou slovenskej pobočky ICF. Ďalšie certifikované výcviky absolvovala v oblasti tímového koučingu, NLP, psychodiagnostiky Facet5, odhaľovania silných stránok a potenciálu Talent Dynamics a Wealth Dynamics.

Počas svojho štvorročného pobytu v Austrálii pracovala pre organizáciu Create, ktorá pomáhala deťom bez rodičov. Organizovala pre nich rôzne aktivity, viedla krúžky a tiež facilitovala workshopy s cieľom zvýšiť šance získať zamestnanie pre deti Aborigénov, pôvodných obyvateľov.

Zuzana Jojićová

Rozvoj talentu, ľudského potenciálu a mäkkých zručností boli vždy jej “srdcovka”. V spoločnosti ESET, spol. s r.o. pôsobí ako špecialista na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a interný kouč. Jednou z jej hlavných úloh je podporovať vedúcich pracovníkov v snahe stať sa lepšími lídrami a úspešne viesť svoje tímy. Vo svojej práci využíva niekoľkoročnú pracovnú skúsenosť zo zahraničia, výcvik v Gestalt koučovaní a vzdelanie v obore Psychológie a Podnikovej ekonomiky a manažmentu.  

Lucia Gašparovičová

(profil si môžete prečítať v časti Lektori)

Anežka Karľa

Veronika pôsobí ako HR manažérka vo WebSupport-e, ktorý je povestný svojou uvoľnenou firemnou kultúrou, podporou komunity a zodpovedným spoločenským prístupom. Popri práci sa rozvíja štúdiom proces orientovanej psychoterapie. Relaxuje pri joge, knihe a v prírode.

"Za mojich 7 rokov v oblasti HR som si preskákala najrôznejšími pozíciami, ktoré zahŕňajú zodpovednosť za výber ľudí do tímu, motiváciu, rozvoj zamestnancov a budovanie firemnej kultúry vo firemnom aj neziskovom sektore. Čo vám môžem priniesť? Individuálny prístup, v ktorom uplatňujem moje skúsenosti zo štúdia psychologickej procesovej práce s jednotlivcom a skupinami."

Veronika Melicherová

V spoločnosti Profesia má na starosti marketing. S tímom veľmi šikovných ľudí hľadá tie najlepšie cesty ako prepojiť ľudí, ktorí pracovať chcú s firmami, ktoré prácu ponúkajú. Náhoda ho dostala ku vzdelávaniu a ako promovaný technológ vzdelávania sa už veľa rokov pohybuje na hranici sveta vzdelávania a trhu práce. Pred 6 rokmi svoju nespokojnosť s vývojom záujmu o prácu v školstve premenil na portál Edujobs, na ktorom školy bezplatne zverejnili už takmer 18000 voľných pracovných miest.

23 rokov organizoval Letnú školu ekonómie pre učiteľov a študentov stredných škôl. Spolupodieľal sa na tvorbe viacerých učebníc ekonomického a podnikateľského vzdelávania. Vyskytuje sa na HR konferenciách a mudruje, najmä po stredných školách po celom Slovensku. No a ako bonus tento rok dopestuje svoje prvé víno. Viac o Martinovi si môžete prečítať na jeho LinkedIn profile.  

Martin Menšík

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative a po zmene viacerých pozícií od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. V posledných 5 rokoch sa aktívne venuje koučingu, osobnému rozvoju a terapii pre ľudí, v čom získala aj viaceré medzinárodné certifikáty.

Ivana Molnárová

Galéria

Ďalšie informácie vám poskytne Anna Podlesná, CSR manažérka spoločnosti Profesia


E-mail: podlesna@profesia.sk 

Tel. č.: 0903 902 439

Kontakt

Copyright © Profesia 2018