KonferenciaTrh práce 2022 

Praktický sprievodca legislatívnymi zmenami
27. január 2022 od 13:00Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte.

Program konferencie

Rok 2021 - Cesta späť k obdobiu nedostatku

13:00 - 13:30 

Ivana Molnárová / CEO Profesia, s.r.o.

Nikdy v histórii Slovenska nebolo počas jedného roku zverejnených toľko pracovných ponúk, ako tomu bolo v roku 2021. Počty reagujúcich na pracovné ponuky rastú, ale pri vysokom dopyte po pracovníkoch mnohé firmy pociťujú nedostatok uchádzačov. Aké trendy panovali na trhu práce v roku 2021? Zmenili sa zručnosti uchádzačov? A čo ich kvalita?

Súčasťou príspevku bude aj predstavenie HR ročenky 2021. 

2022: Výzvy a príležitosti pre slovenskú ekonomiku

13:30 - 14:00 

Brian Fabo/ Národná banka Slovenska

Makroekonomické predpovede hovoria, že v roku 2022 sa bude znižovať nezamestnanosť. Bude teda rok 2022 podobný roku 2021? Naozaj začne zamestnanosť na Slovensku rásť, alebo nám pomôže postupný návrat v našich ťažiskových ekonomikách k tomu, aby sme rastu nezamestnanosti dokázali zabrániť?

Manažér budúcnosti. Blízkej i vzdialenej.

14:00 - 14:45

Gabriel Galgóci / Prezident AMCHAM Slovakia

O zručnostiach zamestnancov toho bolo popísaného už veľmi veľa. Venovali sa im konferencie, ale to, akými zručnosťami by mali disponovať manažéri v súčasnej dobe sa hovorí už výrazne menej. Koho budú firmy hľadať na manažérske pozície? Aké nové zručnosti ich budú musieť učiť. Pozrieme sa na to očami skúseného manažéra. 

Prestávka

14:45- 15:00

Employer Branding v dobe postcovidovej

15:00 - 15:45 

Veronika Bátorová / LidlJán Papáč / Triad Advertising

Nedostatok zamestnancov a uchádzačov zostruje súboj firiem v boji o uchádzačov. Téma employer brandingu, alebo teda budovania zamestnávateľských značiek naberá druhý dych. Prinesiemie vám odpoveď na otázky ako využiť HR dáta pri lepšom rozhodovaní sa o tom, ako osloviť najlepších uchádzačov. Kde je úloha HR marketingu a kde sa už uplatní Employer Branding? 

Ako správne nastaviť brandingovú stratégiu. 

Kurzarbeit - ako sa (s)právne pripraviť na marec

15:45 - 16:30

JUDr. Andrea Čupeľová / TaylorWessing

O téme dočasného "kurzarbeitu" sme počas roku 2021 počúvali pomerne často. Tento nástroj, ktorý má svoje pevné miesto v sociálnej sieti v krajinách ako je Nemecko sa Slovensko rozhodlo aplikovať ako trvalé legislatívne riešenie. 

Ako sa teda firmy majú pripraviť na marec 2022? Praktické priklady sa dozviete v prezentácii Andrei Čupeľovej.

Získajte bezplatnú online vstupenku

V dôsledku pandemických opatrení sme konferenciu Trh práce 2022 presunuli do online prostredia a prinášame ju bezplatne.

Bonus:registrovaní účastníci získajú bezplatne aj publikáciu
HR ročenka 2021

Konferencia sa uskutoční
27. januára 2022 od 13:00.

Konferencia sa uskutoční v online priestore. Pokiaľ pandemická situácia umožní tak konferencia bude hybridná v režime OP. 

Naši speakri v roku 2022

Ivana Molnárová

 Profesia

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia.

Veronika Bátorová

Lidl Slovenská republika

HR marketing teamleader v spoločnosti
s jednou z najprepracovanejších zamestnávateľských značiek na Slovensku.  

Gabriel Galgóci

Americká obchodná komora

Výkonovo orientovaný TOP manažér
v oblasti IT a telekomunikácií. Vedie Americkú obchodnú komoru a Fórum centier zdieľaných služieb.

Andrea Čupeľová

Brian Fabo

Ján Papáč

Triad Advertising

Ján je stratégom v reklamnej agentúre roka. V rámci svojej práce sa sústreďuje najmä na nastavovanie mediálnych stratégií.

Taylor Wessing

Andrea je senior associate a spolu s tímom poskytuje poradenstvo domácim i medzinárodným klientom vo všetkých oblastiach pracovného práva.


Národná banka Slovenska

Brian Fabo je senior výskumníkom na oddelení makroekonomického výskumu NBS a pedagógom na Univerzite Komenského. Je držiteľom ceny Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku.